Ārstēšana

Valsts (reģionālā) slimokases apmaksā šādu stacionāro palīdzību:

1.      Alkohola psihožu, akūtu intoksikācijas stāvokļu un psihisku traucējumu, kas radušies pēc psihoaktīvu vielu lietošanas, ārstēšana. Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā ir 10 dienas

2.      Smagu alkohola paģiru stāvokļa ārstēšana, abstinences sindroma kupēšana. Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā – 5 dienas. Pacientam jāmaksā pacienta nodeva Ls0,45 dienā. Ja pacienta stāvoklis neatbilst smagam abstinences sindromam, viņš maksā pilnu samaksu, kas sastāda Ls8,70 diennaktī

3.      Narkotisko un psihotropo vielu lietotāju un atkarīgo ārstēšana. Vidējais ārstēšanas ilgums – 6 dienas – Ls0,45 dienā, nepieciešams ārsta norīkojums

4.      Psihoterapeitiskā motivācijas programma pusaudžiem un pieaugušajiem alkohola, narkotisko vielu atkarības slimniekiem – ar mērķi palīdzēt apzināt atkarības problēmu un motivēt uzsākt atbilstošu ārstēšanu. Vidējais ārstēšanās ilgums pusaudžiem – 12 dienas, narkotisko vielu atkarīgajiem – 12 dienas (jāmaksā pacienta iemaksa Ls0,45 dienā), alkohola atkarīgajiem – 7 dienas (jāmaksā Ls2,45 dienā). Nepieciešams ārsta norīkojums

5.      Minesotas programma – psihoterapeitiskā ārstēšanas programma cilvēkiem ar alkohola, narkotisko vai azartspēļu atkarību, kurā pacients iegūst personiskās vērtības apziņu, nepieciešamo informāciju par atkarību, lai spētu ar to rēķināties un sadzīvot, labākus rezultātus saskarsmē ar tuviniekiem, darba biedriem, izpratni par savu tālāko ceļu dzīvē.

Programmas ilgums 28 dienas, jāmaksā Ls2,50 dienā, nepieciešams ārsta norīkojums. Uzņemšanas nodaļa strādā visu diennakti.

Valsts apmaksātā ambulatorā palīdzība:

 • konsultatīvi ambulatorā palīdzība, pacientu dinamiskā novērošana, motivācija un ārstēšana pieaugušajiem
 • palīdzība bērniem un pusaudžiem ar alkohola, narkotisko vielu izraisītām problēmām
 • psihologa, sociālā darbinieka konsultācijas
 • metadona programma smagajiem opiātu narkomāniem
 • ambulatora psihosociāla narkomānu rehabilitācijas programma
 • ģimenes terapija pusaudžu vecākiem

Centra ambulatorajā un stacionāra nodaļā strādā pieredzējuši sertificēti ārsti-narkologi, psihiatri, psihoterapeiti, kā arī psihologi, sociālais pedagogs, sociālie darbinieki.

Pacientiem tiek garantēta konfidencialitāte.

Pacientam anonīmi (bez personu apliecinošiem dokumentiem) Narkoloģijas centrs (Hospitāļu ielā 55, Dārza ielā 4, Aptiekas ielā 7/9) sniedz šādus maksas pakalpojumus:

 • sertificētu ārstu – narkologu, psihiatru, psihoterapeitu konsultācijas
 • abstinenču kupēšana (ambulatori un stacionārā)
 • ambulatori medikamentozās ārstēšanās kursus alkohola un narkotisko vielu atkarības slimniekiem
 • ilgstošās darbības preparātu ievadīšanu
 • hipnozes kursu, individuālo un grupu psihoterapiju
 • ģimenes psihoterapiju
 • psiholoģisko izmeklēšanu

Šļirču apmaiņa:

Adreses:  
E. Birznieka-Upīša iela 23A – 8, tel.:7 283 336, darba laiks: darba dienās no plkst. 13:00 līdz 18:00 un sestdienās no plkst.13:00 līdz 17:00;
Gogoļa iela 3, tel.:5833711, darba laiks no plkst. 9:00 līdz 18:00. Šļirces maina, ja tiek uzrādītas AIDS centra kartiņas;
Kalnciema iela 81, darba laiks no plkst. 13:00 līdz 17:00, sestdien un svētdien slēgts.

Pusaudžu un jauniešu psiholoģiskās un sociālās palīdzības kabinets

Ielu sociālie darbinieki piedāvā profilaktiskas nodarbības jauniešiem un viņu vecākiem, kā arī sniedz informāciju un konsultācijas narkomānijas jautājumos

Darba laiks:
     Pirmdienās   17:00 – 18:30
     Ceturtdienās 17:00 – 18:30

Adrese: Kalnciema iela 81, Rīga.

Rīgas Narkomānijas Slimnieku Rehabilitācijas centrs

Pieaugušo narkomānu atveseļošanās iestāde. Uzņem vīriešus un sievietes no 18 gadu vecuma. Programma ilgst 12 mēnešus. Atveseļošanās programmu pamatā ir grupu psihoterapija, jaunu uzvedības stereotipu veidošana, pakāpeniska atbildības un dzīves jēgas izjūtas atgūšana, sociālo jautājumu risināšana un pakāpeniska atgriešanās dzīvē.

Adrese: Ļermontova iela 1, Rīga, LV1002. tel.: 7611674, 7612004

Pusaudžu Rehabilitācijas kolektīvs ”Saulrīti”

Terapeitiskā kopa, kurā dzīvo, strādā, mācās (līdz 12 mēnešiem) pusaudži – narkomānijas, alkoholisma slimnieki vecumā līdz 18 gadiem.

Adrese: Straupe, Cēsu raj. LV4152 tel.: 41-34745

Rindzeles Narkomānu Rehabilitācijas centrs  

Bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmums. Pieaugušo narkomānu atveseļošanās iestāde. Programmas ilgums ir 12 mēneši. Uzņem vīriešus un sievietes no 18 gadu vecuma. Atveseļošanās programmai ir līdzīgas iezīmes kā Rīgas narkomānu rehabilitācijas centra programmai, lielāks uzsvars tiek likts uz darba terapiju pacientu atveseļošanās procesā.

Adrese: Rindzele, Zentenes pagasts, Tukuma raj., LV – 3123, tel.: 31-42369

Līdztekus pastāvošām ārstniecības un rehabilitācijas valsts institūcijām Latvijā darbojas arī vairākas nevalstiskās organizācijas, kuras sniedz palīdzību no alkohola vai narkotikām atkarīgiem cilvēkiem.

Palīdzības organizācija no narkotikām atkarīgiem cilvēkiem “Apziņas ekoloģija”

Ar organizācijas biedriem iespējams sazināties, sūtot vēstules uz adresi:

Ļermontova ielā 1, Rīgā, LV –1002.

Sociālās palīdzības dienesti

Rīgas pašvaldība sniedz daudzpusīgu palīdzību ģimenēm un bērniem, īpaši atbalstot trūcīgo ģimeņu bērnus un bērnus bāreņus.

Grūtībās nonākušās ģimenes Rīgas Sociālās palīdzības dienestos var saņemt:

 • konsultāciju par iespējamiem palīdzības veidiem un psiholoģisku atbalstu
 • trūcīgās ģimenes dzīvokļa pabalstu vai pabalstu kurināmā iegādei
 • materiālo pabalstu, piemēram, brīvpusdienas skolā, pabalstu bērnudārza apmaksai, transporta mēnešbiļešu iegādei u.c. palīdzību
 • nosūtījumu uz sociālās rehabilitācijas institūciju vardarbībā cietušiem bērniem

Lai saņemtu šo un citu palīdzību, jums jāgriežas Rīgas priekšpilsētas vai rajona Sociālās palīdzības dienestā pēc palīdzības:

 • Centra rajonā, Kungu ielā 34, tel.: 7212873
 • Kurzemes rajonā, Slokas ielā 31, tel.: 7012369
 • Latgales priekšpilsēta, Avotu iela 31, tel.:7371411
 • Vidzemes priekšpilsēta, Brīvības gatvē 266, tel.: 7012126
 • Zemgales priekšpilsētā, Ed. Smiļģa ielā 46. tel.: 7012271
 • Ziemeļu rajonā, Rūpniecības ielā 21, tel.: 7026649

Ja Jūsu ģimenē ir samilzušas problēmas, piemēram, ilgstoši strīdi, darba vai dzīvesvietas zaudējums, tuva cilvēka nāve, šķiršanās, bērnam grūtības skolā un tml., tad pēc palīdzības var griezties:

Krīzes centrā “Skalbes”, Kungu ielā 34, darbadienās no plkst. 900 – 1700, vai zvanīt pa tel.: 7222922 (visu diennakti).

Rīgas bērnu tiesību aizsardzības centrā Hanzas ielā 7 (darbadienās no plkst. 900-1700) vai zvanīt pa tel.: 7334441.

Novārtā pamesti bērni, kas nesaņem pietiekošu vecāku aprūpi, ielu bērni, bērni, kas ir bez pajumtes un citi dažādās grūtībās nonākuši bērni var saņemt palīdzību un atbalstu Krīzes centrā ielu bērniem “Marsa gatve”, Marsa gatvē 16, tel.: 2573374.

Bērnus bāreņus un vecāku gādību zaudējušus bērnus Rīgas pašvaldībā aprūpē 5 patversmes:

Bērnu patversme ”Vita”, Kalnciema ielā 131, tel.: 7617755

Bērnu patversme “Apīte”, Apes ielā 8, tel.: 7701018

Bērnu nams “Ilga”, Motoru ielā 3a, tel.: 7473310

Bērnu nams “Imanta”, 7. Līnija 4, tel.: 2422075

Ziemeļu rajona bērnu patversme, Sudraba Edžus ielā 11 a, tel.: 7557663

Rīgas bāreņu sociālās rehabilitācijas un atbalsta centrs “Marsa gatve”, Marsa gatve 16, tel.: 7801453.

Jauniešiem ( no 16-35 gadiem) ar garīga rakstura traucējumiem pašvaldība piedāvā uzturēšanos dienas centros, kur viņi var saturīgi pavadīt laiku, attīstīt dažādas iemaņas un prasmes:

 • “Cerību māja”, Rēzeknes ielā 2 a, tel.: 7241209
 • “Saule”, Ventspils ielā 29, tel.: 7617609
 • “Cerību ligzda”, Balvu iela 11 – 2st., tel.: 7112725.

Ģimenēs, kurā ir bērns ar garīga rakstura traucējumiem konsultē Ģimenes atbalsta centrs, Balvu ielā 11, tel.: 7112725.

Ja bērns pārkāpj sabiedrisko kārtību, neapmeklē skolu, ir atstāts novārtā utt., informējiet Rīgas pašvaldības policijas nepilngadīgo lietu inspektorus:

Centra rajons tel.:7221349

Latgales priekšpilsēta tel.: 7139195

Vidzemes priekšpilsēta tel.: 2583857

Zemgales priekšpilsēta tel.: 7612960

Kurzemes rajons tel.:2427128

Ziemeļu rajons tel.:7383723.

Bezmaksas juridiskā konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos sniedz:

 • Rīgas bērnu tiesību aizsardzības centrs, Hanzas ielā 7 tel.: 7332240
 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības centrs, Brīvības ielā 85 tel.: 7315700
 • Valsts cilvēktiesību birojs, Elizabetes ielā 65 dz.12, tel.: 7287210.

Bezmaksas informāciju par Rīgas pašvaldības sociālo palīdzību varat saņemt pa tālruni 8005055.

* Informācijai izmantoti Rīgas domes Labklājības departamenta 1999. novembra dati un Narkoloģijas centra virsārstes Sarmītes Skaidas publikācija avīzei “Efexor ziņas”.

Sīkākai informācijai zvaniet uz uzticības tālruni 7037333.

Izvilkums no noteikumiem par neatliekamās medicīniskās
palīdzības izsaukšanu un slimnieku pārvadāšanu Rīgā

Rīgas domes noteikumi Nr.32 (prot.nr.78,32)

3. Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestāžu medicīniskais personāls izbrauc:

3.1. nekavējoties, lai sniegtu primāro neatliekamo medicīnisko palīdzību šādos gadījumos:

3.1.1. nelaimes gadījumi, avārijas, katastrofas, smagas mehāniskās, termiskās, ķīmiskās un kombinētās traumas, elektrotraumas, svešķermeņi elpošanas ceļos, slīkšana, smakšana un citi gadījumi, ja ir apdraudēta cietušā dzīvība;

3.1.2. saindēšanās;

6. RĀMPS nenosūta brigādes:

…6.8. pie personas alkohola un narkotisko vai psihotropo vielu reibumā vai abstinences stāvoklī, ja nav norādījumu par pēkšņu akūtu saslimšanu vai nelaimes gadījumu;