LATVIJAS ADMINISTRATĪVO PĀRKĀPUMU KODEKSS

46.pants. Narkotisko un psihotropo vielu nelikumīga iegādāšanās vai glabāšana nelielos apmēros vai narkotisko un psihotropo vielu lietošana bez ārsta nozīmējuma

Par narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgu iegādāšanos vai glabāšanu nelielos apmēros bez nolūka realizēt, kā arī par narkotisko un psihotropo vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma,

–          uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit pieciem latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm.

Persona, kas labprātīgi nodevusi tās rīcībā nelielos apmēros esošās narkotiskās un psihotropās vielas, ko tā bija iegādājusies vai glabājusi bez nolūka realizēt, vai arī labprātīgi griezusies medicīnas iestādē pēc medicīniskās palīdzības sakarā ar narkotisko un psihotropo vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma, tiek atbrīvota no administratīvās atbildības par šajā pantā paredzētajām darbībām. Narkotisko un psihotropo vielu daudzumu, kas uzskatāms par nelielu, nosaka Latvijas Republikas Labklājības ministrija.

APP 1987.gada 30.jūlija dekrēta redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 1995.gada 19.jūlija likumu un 1997.gada 28.maija likumu.

46.1 pants. Noteiktās kārtības pārkāpšana farmaceitiskajā darbībā

Par narkotisko un psihotropo zāļu, zāļu līdzekļu vai prekursoru ražošanas vai izplatīšanas noteikumu pārkāpšanu

–          uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs zāles, zāļu līdzekļus vai prekursorus vai bez konfiskācijas.

Par Latvijas Republikā nereģistrētu vai neatļautu zāļu izplatīšanu

–          uzliek naudas sodu izplatītājam līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs zāles.

Par tādu zāļu vai zāļu līdzekļu izplatīšanu, kuriem izbeidzies derīguma termiņš vai kuri neatbilst tehnisko normatīvu dokumentācijas prasībām, tai skaitā ar bojātu iepakojumu,

–          uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs zāles vai zāļu līdzekļus.

Par zāļu vai zāļu līdzekļu iepirkšanu vai izplatīšanu, ja nav attiecīgi noformēti pavaddokumenti,

–          uzliek naudas sodu līdz simt latiem, konfiscējot šīs zāles vai zāļu līdzekļus vai bez konfiskācijas.

Par zāļu pavaddokumentu uzskaites, saglabāšanas, lietošanas vai aprites kārtības neievērošanu farmaceitiskās darbības uzņēmumos

–          uzliek sodu līdz simt latiem.

Par Labklājības ministrijas vai Valsts veterinārā departamenta noteikto zāļu, zāļu līdzekļu vai to grupu ražošanas, kontroles vai izplatīšanas noteikumu pārkāpšanu

–          – uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem, konfiscējot šīs zāles vai zāļu līdzekļus vai bez konfiskācijas.

Par Labklājības ministrijas vai Valsts veterinārā departamenta noteiktās kārtības pārkāpšanu informācijas izplatīšanā farmācijas jomā

–          uzliek sodu līdz simt latiem.

Par recepšu veidlapu izgatavošanas noteikumu un recepšu izrakstīšanas kārtības neievērošanu

–          uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

1996.gada 11.aprīļa likuma redakcijā.

171.pants. Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana sabiedriskās vietās un atrašanās sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī

Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietās, kurās alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu,

–          izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.

Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,

–          uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm.

1993.gada 19.janvāra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 1995.gada 19.jūlija likumu.

172.pants. Nepilngadīgā novešana līdz dzēruma stāvoklim

            Par nepilngadīgā novešanu līdz dzēruma stāvoklim, ko izdara vecāki vai citas personas,

–          uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar APP 1985.gada 31.oktobra dekrētu un 1995.gada 19.jūlija likumu.